Kurumsal

HAKKIMIZDA

Karanfil Tercüme Bürosu, 1994 den bu yana elde etmiş olduğu deneyimi ve bilgi birikimini hizmetlerine yansıtarak, tecrübeli ve konularında uzman tercüman-mütercim kadrosu ile hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlı çeviri hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Yıllardan beri sürekli kendisiyle yarışarak en iyi hizmeti en uygun fiyata sunmayı amaçlamaktadır.

17 yıldır sektörün içinde olmamızın verdiği bir takım avantajları müşterilerimizle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Her dilde tercümeyi aynı günde müşterilerimize en kaliteli hizmetle ulaştırma çabasındayız. Öğrencilere, üniversite görevlilerine, akademisyenlere çevirilerinde indirim uyguluyoruz. Her konuda binlerce sayfa tercüme yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz, işinizin sorumluluğunun bilincindeyiz.

AVANTAJLARIMIZ

Hizmetlerimize olan güveniniz bizi her geçen gün daha iyisini en iyisini yapmaya teşvik etti.

Her gün kendimizle yarışıyoruz. Sizlere en süratli ve en kaliteli hizmeti sunabilmek için sürekli kendimizi yeniliyoruz.

Gizlilik taahhüdü, Zamanında teslim taahhüdü, tüm dillerde noter yeminli tercüme, tercüme edilen belgelerin elektronik ortamda veya kağıt ortamında yayınlanması…

Teknik Çevirilerİleri teknolojik altyapı: Trados, Wordfast, De javu, CAT yazılım programları ile günlük çeviri kapasitemizi iki katına çıkardık.

17 yıldır sektörün içinde olmamızın verdiği bir takım avantajları müşterilerimizle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Her dilde tercümeyi aynı günde müşterilerimize en kaliteli hizmetle ulaştırma çabasındayız. Öğrencilere, üniversite görevlilerine, akademisyenlere çevirilerinde %15 indirim uygulanmaktadır. Ayrıca sürekli çalıştığımız firmaların çevirileri de bu indirim kapsamındadır..

ÇALIŞMA PROSEDÜRÜMÜZ

Karanfil Tercüme’nin ana kalite hedefi “Müşteri Memnuniyeti”dir.Karanfil Tercüme, bu amaca ulaşmak için kalite politikalarını oluşturur ve işletir. Bu politikalar doğrultusunda etkinliklerinin performansını ve müşterilerinin memnuniyetini izlemekte, daha iyiye ulaşabilmek amacıyla düzenleyip geliştirmektedir

01 Tercüme talebi, e-mail veya normal posta yoluyla ya da bizzat elden teslim alınır.

02 Her bir tercüme talebi, ayrı bir proje olarak değerlendirilir ve her tercüme için bir proje yöneticisi atanır.

03 Proje yöneticisi, müşteri ile birlikte, projeye ilişkin detayları ve özellik arz eden hususları tespit eder.

04 Proje yöneticisi, çevirisi yapılacak metne ilişkin olarak, tercüme sırasında özel olarak dikkat edilmesi gerekebilecek herhangi bir husus olup olmadığını araştırır. Örnek, özel tabloların bulunması, semboller, listeler, resimler, bilgisayar ortamında hazırlanmış şemalar vs. Bu durumlarda, çeviri yazılımlarına ilave olarak gerekli özel yazılımlar da kullanılır.

05 Çevirinin teslim tarih-saati ve özel talepler not edilir.

06 Proje yöneticisi çeviriyi inceler ve çeviri için uygun ‘dil ekibi’ni tespit eder.

07 Ekip sorumluları, metnin içeriği, teslim tarihi ve diğer özel talepler doğrultusunda projeyi en kalifiye tercümana tayin eder.

08 Yalnızca kendi anadiline çeviri yapan bir tercüman, metin türü, okuyucu hedef kitle vs hususları göz önüne alarak çeviriyi hazırlar. Bu arada çok sayıda sözlük, terim bankası, veritabanından yararlanır.

09 Çeviri bittikten sonra, çevirinin müşterinin talepleri ve diğer teknik hususlara uygun olup olmadığının teyit edilmesi amacıyla, çeviri, firma-içi bir kontrol sürecinden geçirilir. Örnek; semantik içerik, dosya formatının uygunluğu (resimler, flash animasyonlar, ses ve video klipler vs)

10 Çeviri, kıdemli bir tercüman tarafından kontrol edilir (ikinci çift göz). Kıdemli tercüman, yapılan çeviriyi kontrol eder, gereken değişiklik ve düzeltmeler var ise onları yapar ve terim bankasının güncellemesini gerçekleştirir.

11 Kalite kontrol ekibi ise son genel bir kontrol gerçekleştirir ve teslim edilecek olan projeyi, müşterinin istediği kalite standartlarına uygun olup olmadığı yönünden gözden geçirir ve (varsa) kalite açısından yapılması gerekenleri yapar.

12 Proje yöneticisi, çevirisi bitmiş olan metni ve güncellenmiş olan terim bankasını teslim alır ve çeviriyi istenilen tarih ve saatte müşteriye teslim eder.

KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE, bizim için en öncelikli konudur. Firmamızca yapılan çeviriler, kendi alanlarında yetkin çevirmenlerce kalite kontrol süreçlerine uygun olarak yapılır.

Karanfil Tercüme Bürosu müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla bir kalite yönetim sistemi hayata geçirmiştir.

Uyguladığımız kalite yönetimi temel olarak aşağıdaki dört ana unsuru içerir:

a) İş akış süreci

Çeviriler, firmamız bünyesinde çalışan tercümanlarca yapılır ve taşeronlar kullanılmaz. Bu sayede, kalite süreci sıkı sıkıya takip edilmiş olur. Çevirisi yapılacak metin ön bir incelemeden geçirilir, teslim tarihleri ve varsa metne ilişkin özel hususlar ve müşterinin talepleri not edilir.
Çeviri, yalnızca kendi ana diline tercüme yapan bir tercümana verilir ve tercüman metin türünü, metnin hangi hedef kitleye göre yapıldığı, metin türü vs hususları göz önüne alarak çeviriyi yapar. Bu süreçte, çok sayıda sözlük, terim bankası, veritabanından yararlanılır.

b) Sözlük

Firmamız, bünyesinde, her müşteri ve her metin için ihtiyaçlara göre hazırlanmış sözlükler bulundurur. Bu sayede, biçimsel açıdan yeknesak ve tutarlı bir çeviri yapılır ve kullanılan terminolojinin metnin tüm kısımlarında aynı olması sağlanır. Ayrıca, aynı müşteriden daha sonra gelecek metinler için de yine aynı yeknesaklığın sağlanacağı garanti edilmiş olur.

c) İkili kontrol

Yapılan çeviriler kontrol edilir. Titiz bir tashih sürecinden geçilir ve “4-göz” ilkesine dayanarak, çeviri, ikinci bir uzman tarafından imla, biçim, içerik ve terminoloji açılarından kontrol edilir.

d) Teslim tarih-saatine sıkı sıkıya bağlılık

En acil çevirilerde dahi sizlerin taleplerinizi yerine getirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sahip olduğumuz bilişim ve iletişim teknolojileri sayesinde, hafta sonu, tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında da istediğimiz tarih-saatte çevirilerinizi zamanında ulaştırıyoruz.

MÜŞTERİLERİMİZE

Kurumunuz’un doğru temsil edilmesi,  ilişkilerinizin verimli ve güvenilir olması çevirilerinizin yüksek standartlarda olması ile mümkündür. Bu da kaliteli, profesyonel ve ilgili konularda uzmanlaşmış tercümanların oluşturduğu ekiplerle mümkündür.

Hatalı veya yetersiz çevirilerden dolayı Türkiye’nin yıllık ihracat ve ithalat zararları çok büyüktür. Biz, sorumluluklarının bilincinde her geçen gün kendisini teknolojik yeniliklerin takipçisi olarak geliştiren genç, hızlı, araştırmacı, işini seven bir ekibiz.

Müşterilerimizin evraklarını gizlilik çerçevesinde arşivleyip ihtiyaç duymaları halinde tekrar kendilerine gönderiyoruz.

İleri teknolojik altyapı: Trados, Wordfast, De Javu, CAT yazılım programları ile günlük çeviri kapasitemizi iki katına çıkardık.  Kalite Programı’mız gereğince bu altyapının çıktıları en deneyimli çevirmenlerimizin denetimlerinden geçmeden önce sonuçlandırılmaz.

ÜCRET POLİTİKAMIZ

Çevirisi yapılacak  belgelerinizin  kelime sayımı yapılarak birim fiyatla çarpılır. Harçlar Kanununun ilgili hükmü uyarınca 1 çeviri sayfası boşluksuz 1000 karakterdir.

  • 1000 karakterin altındaki işler 1 sayfa olarak kabul edilmektedir.
  • 50 sayfanın üzerindeki tercüme işleriniz için indirim uygulanmaktadır.
  • Sözlü tercüme, deşifre, refakat ve simültane tercüme hizmetleri için lütfen bizimle irtibat geçiniz.